Legfrissebb Archívum
Figyelem! Forgalmirend-változás

A hétvégi Káposztásmegyeri Futó- és Kerékpáros Fesztivál megrendezése miatt forgalomkorlátozásokra kerül sor.
Témanapok a Szűcsben
Diákok írták
Második osztályosként vettem részt először olyan iskolai témanapokon, ahol 8-os tanulók irányításával dolgoztunk. Ebben az évben végzős diákként már nekem kellett összefogni az egyik csapat munkáját. Az idei témanapok azonban más volt, mint az eddigiek!
Sportfesztivál a megújult Semsey parkban

Május 5-én ünnepélyesen is átadják a teljesen megújult Semsey parkot, 13 órától egészen estig folyamatos programokkal vár mindenkit Újpest Önkormányzata.

Ajánlott videóÚjpesti sport -1- (2017.04.21.)

Az ÚKTV legfrissebb adása...

Újpesti Cseriti

Helytörténeti Értesítő


Újpesti Helytörténeti Értesítő

Az összes Helytörténei Értesítő...

Városkalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokAz oldalt 8419586 alkalommal 5618173 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Rendeletek
Budapest Fováros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Képviselő-testületének

HATÁLYOS
RENDELETEI


CompLex Web Önkormányzati Rendelettár

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Képviselő-testületének

HATÁLYOS
RENDELETEI

Hatályos 2017. március 1. napjától

Az adatbázis a szabályozási tervek rajzi mellékleteit is tartalmazza (M1-M2… jelöléssel).1993
• 08/1993. Újpest jelképeiről

1994
• 07/1994. A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

1996
• 18/1996. Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
• 20/1996. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
• 28/1996. Az emléktábla-állításról

1999
• 24/1999. A lakáscélú helyi támogatás egyösszegben történő visszafizetése esetén nyújtandó kedvezményről

2000
• 12/2000. A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjak mértékéről
• 18/2000. A közterületen elhunyt személyekkel kapcsolatos háziorvosi feladatok ellátásáról

2001
• 11/2001. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról

2003
• 21/2003. A volt Dobó István laktanya területe és környezete (Újpest-Székesdűlő) városrendezési szabályozásáról
• 21-M1/2003. a 21/2003. számú rendelet 1. számú melléklete
• 38/2003. A sebességcsökkentő küszöbök lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályairól
• 43/2003. A magánszemélyek kommunális adójáról

2004
• 22/2004. A plakátok elhelyezésének szabályairól
• 26/2004. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól
• 30/2004. A talajterhelési díjról

2005
• 13/2005. A Sanofi-Synthelabo vállalatcsoporthoz tartozó Chinoin Rt. újpesti központi telepe szabályozási tervéről és építési szabályzatáról
• 13-m1/2005. a 13/2005. önkormányzati rendelet 1. melléklete
• 20/2005. Az épületekkel és az építkezésekkel kapcsolatos egyes tájékoztatási kötelezettségekről
• 23/2005. A Budapest IV. kerület – Újpest Váci út, József Attila utca, Attila utca, Károlyi István utca által határolt terület – az egykori Wolfner, majd Táncsics Bőrgyár tömbje – kerületi szabályozási tervének jóváhagyásáról
• 23-m1/2005. a 23/2005. önkormányzati rendelet 1. melléklete
• 28/2005. A Budapest IV. kerület, Káposztásmegyer, „B” tömb déli területének,az Íves út, a Megyeri út, a (76512/327) hrsz. közterület és a csatlakozó (IZ besorolású) intézményterület által határolt terület kerületi szabályzási tervének jóváhagyásáról
• 28-m1/2005. a 28/2005. önkormányzati rendelet 1. melléklete

2007
• 03/2007. A Budapest, IV. kerület Palotai-sziget, Észak-pesti Szennyvíztisztító és környéke
• 03-m1/2007. a 3/2007. önkormányzati rendelet 1. melléklete
• 09/2007. A történelmileg kialakult településrész-elnevezések használatáról
• 11/2007. A helyben központosított közbeszerzési eljárásokról
• 14/2007. A Budapest, IV. ker. Újpest – Káposztásmegyer BKV végállomás és környezete (Óceánárok út – kerülethatár – Szilas-patak – Sporttelep utca által határolt terület) kerületi szabályozási terve jóváhagyásáról
• 14p-m1/2007. a 14/2007. számú rendelet 1. rajzi melléklete
• 23/2007. A közművezetékek létesítésének és elhelyezésének egyes feltételeiről

2008
• 11/2008. Budapest, Újpest 3. számú városszerkezeti egység (Váci út - József Attila u. – Attila u.- Deák Ferenc u. –István út – Király u. Kassai u. – Munkásotthon u.- Berda József u. – Mártírok u. – vasútvonal által határolt terület) kerületi szabályozási tervéről és a hozzá tartozó építési szabályokról
• 11-M1/2008. a 11/2008. önkormányzati rendelet 1. melléklete
• 11-m2/2008. a 11/2008. önkormányzati rendelet 2. melléklete
• 11-m3/2008. a 11/2008. önkormányzati rendelet 3. melléklete
• 11-m4/2008. a 11/2008. önkormányzati rendelet 4. melléklete
• 11-m5/2008. a 11/2008. önkormányzati rendelet 5. melléklete
• 11-m6/2008. a 11/2008. önkormányzati rendelet 17/2014. számú rendelettel megállapított módosított mellékletei
• 11-m7/2008. a 11/2008. önkormányzati rendelet 17/2014. számú rendelettel megállapított módosított mellékletei
• 11-m8/2008. a 11/2008. önkormányzati rendelet 25/2014. számú rendelettel megállapított módosított mellékletei
• 27/2008. A piacok és a vásárcsarnokok létesítéséről és működésük rendjéről
• 28/2008. A városfejlesztő társaság létrehozásáról
• 33/2008. Budapest, IV. kerület – Újpest Fóti út – Szilágyi út – Lahner György u. – Blaha Lujza u. által határolt terület építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
• 33-m/2008. a 33/2008. önkormányzati rendelet melléklete
• 34/2008. Budapest IV. kerület – Újpest, a Palotai-sziget D-i része, a Népsziget É-i része és a két sziget közé eső terület kerületi szabályozási terve (KSZT) jóváhagyásáról
• 34-m/2008. a 34/2008. számú rendelet melléklete
• 37/2008. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

2009
• 02/2009. A Polgármesteri Hivatal adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselői anyagi érdekeltségéről
• 11/2009. A háziorvosi ellátás feltételeinek javítását elősegítő támogatásról
• 18/2009. A kegyeleti szabályokról
• 21/2009. Újpest címerének egyes épületeken történő elhelyezésének szabályairól
• 23/2009. Budapest Főváros IV. kerület - Újpest, Petőfi laktanya és Hunyadi laktanya kerületi szabályozási tervéről és a hozzá tartozó építési szabályzatról (Word)
• 23P-m1/2009. a 23/2009. számú rendelet 1. számú melléklete
• 23P-m3/2009. a 23/2009. számú rendelet 3. számú melléklete

2010
• 03/2010. Budapest, IV. kerület – Újpest Labdarúgó utca – Irányi D. utca – Baross utca – Fülek utca által határolt terület építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
• 03-m1/2010. a 3/2010. önkormányzati rendelet 1. melléklete
• 23/2010. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról
• 25/2010. Újpest épített környezete helyi védelméről
• 28/2010. Az újpesti emléknapokról
• 33/2010. Az idegenforgalmi adóról

2011
• 01/2011. Az újpesti kisvállalkozások fejlődését elősegítő támogatásról
• 03/2011. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
• 13/2011. A járművek elhelyezésének helyi szabályairól, a parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely-építési kötelezettségről és annak megváltásáról
• 18/2011. Az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól
• 24/2011. Az Újpesti Diákösztöndíjakról
• 34/2011. Az építmény- és telekadóról
• 37/2011. Az Újpesti Babaköszöntő Program bevezetéséről
• 39/2011. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről
• 40/2011. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről

2012
• 04/2012. a Budapest, IV. Újpest, Íves utca környéke kerületi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról
• 04-m1p/2012. a 4/2012. számú rendelet 1. számú melléklete
• 04-m3p/2012. a 4/2012. számú rendelet 3. számú melléklete
• 07/2012. az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről
• 08/2012. az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló Diákközösségi Munkáért Díjakról
• 11/2012. Budapest, IV. kerület – Újpest Óceánárok u. – Megyeri út kereszteződés környezete (az Óceánárok u., a (76566/6) hrsz-ú közterület, a Szilas-patak és a 76544/3 hrsz-ú telek által határolt terület) építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
• 11-m1P/2012. a 11/2012. számú rendelet 1. számú melléklete
• 26/2012. az Újpesti Közterület-felügyeletről
• 39/2012. Budapest Főváros IV. kerület – Újpest István út – Görgey Artúr út – Bercsényi u. által határolt tömb kerületi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról
• 39-m1/2012. a 39/2012. számú rendelet 1. melléklete
• 40/2012. a Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Váci út – Fóti út – Czuczor u. – Pintér J. u. által határolt terület kerületi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról
• 40-m1/2012. a 40/2012. számú rendelet 1. melléklete
• 40-m3/2012. a 40/2012. számú rendelet 3. melléklete
• 48/2012. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
• 51/2012. a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól
• 52/2012. a településképi véleményezési eljárásról
• 53/2012. a településképi bejelentési eljárásról
• 54/2012. a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról
• 55/2012. a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról
• 56/2012. a Görgey Artúr út – Rózsa u. – Deák Ferenc u. által határolt terület kerületi szabályozási tervéről és a hozzá tartozó építési szabályzatról
• 56-m1/2012. az 56/2012. önkormányzati rendelet 1. melléklete
• 60/2012. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2013
• 12/2013. a hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatásáról
• 26/2013. a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól
• 30/2013. az Újpest Kártyáról
• 41/2013. a településképi kötelezési eljárásról

2014
• 07/2014. a közterületek használatáról és rendjéről
• 12/2014. Budapest, IV. kerület –Újpest Kósa Pál sétány és környezete (A Szilas-patak, a Hajló utca, a Nádasdy Kálmán utca, a Tóth Aladár utca és a Farkas-erdő utca által határolt terület) építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
• 12-m2/2014. a 12/2014. önkormányzati rendelet 2. melléklete
• 18/2014. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Duna folyam – Városhatár – 2.sz. főközlekedési út – Váci út – Újpesti vasúti híd – Újpesti-öböl – Duna sor – Rév utca – 75842 hrsz-ú ingatlan déli telekhatára által határolt terület kerületi szabályozási tervéről
• 18-m1-1/2014. a 18/2014. önkormányzati rendelet 1. melléklete (1)
• 18-m1-2/2014. a 18/2014. önkormányzati rendelet 1. melléklete (2)
• 18-m1-3/2014. a 18/2014. önkormányzati rendelet 1. melléklete (3)
• 18-m2/2014. a 18/2014. önkormányzati rendelet 2. melléklete
• 19/2014. a Budapest IV. kerület, Újpest-Káposztásmegyer intermodális központ és környezete (MÁV vasútvonal – Külső Szilágyi út – Töltés utca által határolt terület) kerületi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról
• 19-m1-1/2014. a 19/2014 önkormányzati rendelet 1. melléklete (1)
• 19-m1-2/2014. a 19/2014 önkormányzati rendelet 1. melléklete (2)
• 19-m1-3/2014. a 19/2014 önkormányzati rendelet 1. melléklete (3)
• 19-m3/2014. a 19/2014 önkormányzati rendelet 3. melléklete
• 20/2014. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Városrendezési és Építési Szabályzatáról
• 20-F1/2014. a 20/2014. számú rendelet 1. függeléke
• 20-F2/2014. a 20/2014. számú rendelet 2. függeléke
• 20-F3/2014. a 20/2014. számú rendelet 3. függeléke
• 20-F4/2014. a 20/2014. számú rendelet 4. függeléke
• 20-M3/2014. a 20/2014. számú rendelet 3. melléklete
• 20-M4/2014. a 20/2014. számú rendelet 4. melléklete
• 20-M5/2014. a 20/2014. számú rendelet 5. melléklete
• 27/2014. az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és tagok, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
• 31/2014. az önkormányzati adóhatósági eljárásban az elektronikus ügyintézés lehetőségéről

2015
• 03/2015. egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról
• 09/2015. a közterületi térfigyelő rendszerről
• 10/2015. a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
• 17/2015. a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
• 26/2015. a házasságkötéssel, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével és a névadó ünnepséggel kapcsolatos díjakról
• 29/2015. a települési adóról

2016
• 02/2016. a közművelődésről
• 03/2016. a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól
• 03-0t/2016. a 3/2016. számú rendelet táblázatos mellékletei (Excel)
• 03-1/2016. a 2016. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítása (10/2016. rendelet)
• 03-1T/2016. a 10/2016. rendelet táblázatos mellékletei
• 03-2/2016. a 2016. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítása (15/2016. rendelet)
• 03-2T/2016. a 15/2016. rendelet táblázatos mellékletei
• 03-3/2016. a 2016. évi költségvetési rendelet 3. számú módosítása (19/2016. rendelet)
• 03-3T/2016. a 19/2016. rendelet táblázatos mellékletei
• 09/2016. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról
• 09-T/2016. a 9/2016. számú rendelet táblázatos mellékletei
• 24/2016. a 2017. évi önkormányzati tankönyvtámogatásról

2017
• 01/2017. a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
• 02/2017. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
• 05/2017. a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2017. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól
• 05-0T/2017. az 5/2017. számú rendelet táblázatos mellékletei
 


Kiemelt témáink
Halassy Olivér Városi Uszoda Újpesti Párbeszéd Újpesti Piac Újpest Kártya Cseriti Szilas Park Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet Görgey utca felújítása Nem Nagy Dolog! Áldozatsegítő Hálózat fejlesztése Újpesten A Bőrfestő Óvoda fejlsztése A Homoktövis utcai bölcsőde fejlesztése Tarzan Park Újpest Márkabolt Hahó BabákKapcsolatok