Ajánlott videóKörkép -1- (2018.04.13.)

Az ÚKTV legfrissebb adása...

Aktuális programnaptár


Újpest által elnyert pályázatok


Újpesti Cseriti

Városkalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokAz oldalt 9951415 alkalommal 6750649 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta

Hirdetmény az Újpest Városközpont városrész "KÉSZ" készítésének megindításáról


A Belügyminisztériummal való szoros együttműködésben kerületünk múlt évben elkészíttette, és jóváhagyta a kerület településfejlesztési dokumentumait a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégi-át (Újpest2020 TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, melyek 2015. november 16-án léptek hatályba.Címkék:
Stratégia
Wintermantel Zsolt
(Nagyobb méretű képhez kattintson ide)

Az új hatályos településfejlesztési dokumentumokban foglalt célok elérése érdekében, és a hatályos építésügyi szabályozási környezet szerinti hatályos településrendezési eszköz készítési kötelezettségre tekintettel Újpest Önkormányzat a TFK városrész lehatárolásaival összhangban 2015 évben négy városrész területére KÉSZ tervezés tárgyában közbeszereztetési eljárást folytatott le.

Tervezési terület: Újpest Városközpont Kerületi Építési Szabályzata

Budapest IV. kerület Újpest, Váci út – József Attila utca – Attila utca – Deák Ferenc utca – István út – Király utca – Kassai utca – Munkásotthon utca – Aradi utca – Berda József utca – Mártírok útja – vasútvonal (XIII. kerület határa) által határolt közel 70 ha nagyságú, vegyes városias, a kerület központi irányítási és ellátási, valamint a városkapu térségét magába foglaló terület.

Az új településrendezési terv készítésének indokai és célja:

A terület egészére a 2008-ban elfogadott 11/2008.(III.28.) ÖKT r. szerint az Újpest 3. számú város-szerkezeti egység KSZT van hatályban, melyben foglalt elhatározások felülvizsgálata időszerűvé vált. A terv elsődleges célja az új kerületi fejlesztési dokumentumokban foglaltaknak megfelelő fejlesztések, valamint a megváltozott, országos építésügyi és településrendezési jogszabályokhoz igazodó új építési szabályozás megteremtése, melynek során az általános szabályozáson túl a területspecifikus vizsgálatok és elemzések alapján készülő javaslat fogja megalapozni az új helyi építési szabályozást az alábbi tervezési követelmények és faladatok figyelembevételével: Újpest városközpont fejlesztési feladatai összetettek. A megújult Szent István tér kialakult városszövetű környezetében az élhetőség, a zöldfelületi borítottság növelése, a közösségi terek fejlesztése, kiskereskedelem ösztönzése, kulturális létesítmény kialakítása, a lakóterületek forgalomcsillapítása, a kerékpározás támogatása áll a fókuszban, a Városkapu átalakuló környezetében a mellékközponti szerepkör kialakítása, az Újpest-Aquincumi Duna-híd és a Körvasút menti körút megvalósításának támogatása, a Duna-part elérhetőségének biztosítása és a szegregátum lakóiról való gondoskodás a lényeges feladatok. A Városkapu területén kiemelt figyelemmel kell lenni a tervezett fejlesztést megalapozó, elő-segítő tulajdonviszony-rendezési lehetőségekre (állami/fővárosi/kerületi és kapcsolódó magán) és olyan szabályozási környezet megteremtésére kell törekedni, mely a terület stagnálását egy fejlődési irányba elmozdítja az ITS 1. akcióterületéhez kapcsolódó előírásainak figyelembevételével.

Felhívás a partnerségi részvételre:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata széleskörű partnerségi egyeztetést kíván lefolytatni abból a célból, hogy a jogszabály alapján előírt egyeztetések során biztosítani lehessen a véleményező partnerek lehető legszélesebb körű bevonását, és az elfogadott településfejlesztési dokumentumok nyilvánosságát.

Mind az évek óta sikeresen működő Újpesti Párbeszéd, mind a Gazdasági Klub, vagy a számos egyéb egyeztető fórum, és a településfejlesztési dokumentumok készítésének tapasztalatai is azt bizonyítják, hogy az újpestiek közössége egyre erősebb, még tovább erősödött a lokálpatriotizmus.

Az Újpest Városközpont KÉSZ előkészítésében ezért – mondhatjuk, hogy immár hagyományainkat követve – szintén nagyon fontosnak tartjuk az itt működő szervezetek bevonását. Kérem, hogy ha Ön/Önök is részt kívánnak venni a munkában, ha Önök is fontosnak tartják, a közösség igényeit, akkor kérem, küldjék meg a tervezés alá vont területet érintően közösségi javaslataikat, észrevételeiket.

Jelentkezésüket, véleményüket várjuk a foepitesz.iroda@ujpest.hu e-mail címen.
Bővebb információkat, aktuális érdekességeket Főépítészi Iroda honlapján a http://www.ujpest.hu/hivatal_iroda/182/105 linken olvashat a jövőben.

Az államigazgatási egyeztetésben való partneri részvételről szóló tájékoztató:

Kérjük, hogy amennyiben az államigazgatási egyeztetés folyamatában partnerként részt kívánnak venni, akkor az ezzel kapcsolatos kérelmüket aláírt formában szíveskedjenek megküldeni az alábbi címek bármelyikére:

E-mail: foepitesz.iroda@ujpest.hu
postacím: 1041 Budapest István út 15. Főépítészi Iroda

A kérelemben kérjük, hogy tüntessék fel a képviselt szervezet megnevezését, szakterületét, a képviselet módját, illetve cég/magánszemély esetén a székhelyet/lakcímet. A kérelemben kérjük nevesíteni, hogy a partner kéri felvételét az államigazgatási eljárásba, mint regisztrált partner.

A regisztrált partnerek e mailben, vagy ennek hiányában postai úton kapnak értesítést a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 38.§ szerinti 30 napos észrevételezési időszakról, amely keretében az elkészült terv tervezetéről írásos észrevételt tehetnek. A regisztrált partnerek a 30 napos észrevételezést megelőzően is tehetnek javaslatot, észrevételt. A partnerségi jogokat a partnerségi dokumentummal összhangban lehet gyakorolni.

Az új településfejlesztési dokumentum(ok) készítésének módja:

Újpest Önkormányzat célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott településrendezési feladatainak a 2013. január elsejétől hatályba lépett új jogszabályi követelményeknek megfelelő módon tegyen eleget. A dokumentumok kidolgozása és elfogadása a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet szerint történik olyan módon, hogy a hatályban lévő országos és fővárosi terület- és településrendezési dokumentumok és szakági koncepciók figyelembevétele biztosítva legyen.

A készítéssel kapcsolatban várható, hogy a KÉSZ kidolgozása az elkövetkező hónapokban, előreláthatólag 2016. első félévének végéig megtörténik, a jóváhagyás 2016 végén várható.

Számítok megtisztelő részvételükre. Folytassuk együtt Újpest tervezését!


Újpest 2016. január

Wintermantel Zsolt
polgármester
Budapest Főváros IV. kerület Újpest ÖnkormányzataKiemelt témáink
Halassy Olivér Városi Uszoda Újpesti Párbeszéd Újpesti Piac Újpest Kártya Cseriti Szilas Park Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet Görgey utca felújítása Nem Nagy Dolog! Áldozatsegítő Hálózat fejlesztése Újpesten A Bőrfestő Óvoda fejlsztése A Homoktövis utcai bölcsőde fejlesztése Tarzan Park Újpest Márkabolt Hahó Babák Rózsavirág III. ütemKapcsolatok

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye