Ajánlott videóKörkép -4- (2018.04.13.)

Az ÚKTV legfrissebb adása...

Aktuális programnaptár


Újpest által elnyert pályázatok


Újpesti Cseriti

Városkalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokAz oldalt 9951363 alkalommal 6750605 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta

Hirdetmény az Újpest Kertváros városrész KÉSZ készítésének megindításáról


A Belügyminisztériummal való szoros együttműködésben kerületünk múlt évben elkészíttette, és jóváhagyta a kerület településfejlesztési dokumentumait a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégi-át (Újpest2020 TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, melyek 2015. november 16-án léptek hatályba.Címkék:
Stratégia
Wintermantel Zsolt
(Nagyobb méretű képhez kattintson ide)

Az új hatályos településfejlesztési dokumentumokban foglalt célok elérése érdekében, és a hatályos építésügyi szabályozási környezet szerinti hatályos településrendezési eszköz készítési kötelezettségre tekintettel Újpest Önkormányzat a TFK városrész lehatárolásaival összhangban 2015 évben négy városrész területére KÉSZ tervezés tárgyában közbeszereztetési eljárást folytatott le

Tervezési terület: Újpest Kertváros Kerületi Építési Szabályzata

Budapest IV. kerület Újpest, Attila utca – Fóti út – MÁV 70-71 számú vasútvonal (XV. kerület közigazgatási határa) – Görgey Artúr utca – Deák Ferenc utca által határolt, összességében közel 140 ha nagyságú, kialakult kertvárosias lakóterületei, melyekbe két nagyobb munkahelyi területekkel vegyes intézményterület ékelődik.

Az új településrendezési terv készítésének indokai és célja:
  1. a kialakult kertvárosias lakóterület szabályozása, cél a kertvárosias jelleg megőrzése
  2. a két beékelődő gazdasági/településközponti területegység egyedi részletes szabályozása szükséges
  3. fentieknek megfelelően olyan szabályozási környezet megteremtésére kell törekedni, mely a kialakult kertvárosias lakóterület intenzitásának megtartásával a beékelődő gazdasági/településközponti területek további fejlődését, szükséges átalakulását lehetővé teszi,
  4. fontosabb helyszínek: Újpest-Rákospalota vasútállomás környezete TUNGSRAM telephely tömbje határoló főutak menti teleksorok átalakuló területei

Felhívás a partnerségi részvételre:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata széleskörű partnerségi egyeztetést kíván lefolytatni abból a célból, hogy a jogszabály alapján előírt egyeztetések során biztosítani lehessen a véleményező partnerek lehető legszélesebb körű bevonását, és az elfogadott településrendezési dokumentumok nyilvánosságát.

Mind az évek óta sikeresen működő Újpesti Párbeszéd, mind a Gazdasági Klub, vagy a számos egyéb egyeztető fórum, és a településfejlesztési dokumentumok készítésének tapasztalatai is azt bizonyítják, hogy az újpestiek közössége egyre erősebb, még tovább erősödött a lokálpatriotizmus.

Az Újpest Kertváros KÉSZ előkészítésében ezért – mondhatjuk, hogy immár hagyományainkat követve – szintén nagyon fontosnak tartjuk az itt működő szervezetek bevonását.

Kérem, hogy ha Ön/Önök is részt kívánnak venni a munkában, ha Önök is fontosnak tartják, a közösség igényeit, akkor kérem, küldjék meg a tervezés alá vont területet érintően közösségi javaslataikat, észrevételeiket.

Jelentkezésüket, véleményüket várjuk a foepitesz.iroda@ujpest.hu e-mail címen.

Bővebb információkat, aktuális érdekességeket Főépítészi Iroda honlapján a http://www.ujpest.hu/hivatal_iroda/182/105 linken olvashat a jövőben.

Az államigazgatási egyeztetésben való partneri részvételről szóló tájékoztató:

Kérjük, hogy amennyiben az államigazgatási egyeztetés folyamatában partnerként részt kívánnak venni, akkor az ezzel kapcsolatos kérelmüket aláírt formában szíveskedjenek megküldeni az alábbi címek bármelyikére:

E-mail: foepitesz.iroda@ujpest.hu
postacím: 1041 Budapest István út 15. Főépítészi Iroda

A kérelemben kérjük, hogy tüntessék fel a képviselt szervezet megnevezését, szakterületét, a képviselet módját, illetve cég/magánszemély esetén a székhelyet/lakcímet. A kérelemben kérjük nevesíteni, hogy a partner kéri felvételét az államigazgatási eljárásba, mint regisztrált partner.

A regisztrált partnerek e-mailben, vagy ennek hiányában postai úton kapnak értesítést a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 38.§ szerinti 30 napos észrevételezési időszakról, amely keretében az elkészült terv tervezetéről írásos észrevételt tehetnek. A regisztrált partnerek a 30 napos észrevételezést megelőzően is tehetnek javaslatot, észrevételt.

A partnerségi jogokat a partnerségi dokumentummal összhangban lehet gyakorolni.

Az új településrendezési dokumentum(ok) készítésének módja:

Újpest Önkormányzat célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott településrendezési feladatainak a 2013. január elsejétől hatályba lépett új jogszabályi követelményeknek megfelelő módon tegyen eleget. A dokumentumok kidolgozása és elfogadása a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet szerint történik olyan módon, hogy a hatályban lévő országos és fővárosi terület- és településrendezési dokumentumok és szakági koncepciók figyelembevétele biztosítva legyen.

A készítéssel kapcsolatban várható, hogy a KÉSZ kidolgozása az elkövetkező hónapokban, előreláthatólag 2016. első félévének végéig megtörténik, a jóváhagyás 2016 végén várható.

Számítok megtisztelő részvételükre. Folytassuk együtt Újpest tervezését!


Újpest 2016. január

Wintermantel Zsolt
polgármester
Budapest Főváros IV. kerület Újpest ÖnkormányzataKiemelt témáink
Halassy Olivér Városi Uszoda Újpesti Párbeszéd Újpesti Piac Újpest Kártya Cseriti Szilas Park Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet Görgey utca felújítása Nem Nagy Dolog! Áldozatsegítő Hálózat fejlesztése Újpesten A Bőrfestő Óvoda fejlsztése A Homoktövis utcai bölcsőde fejlesztése Tarzan Park Újpest Márkabolt Hahó Babák Rózsavirág III. ütemKapcsolatok

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye